BLOG_lamines_alumnes_014-2.jpg

RELACIONS ENTRE FORMES PLANES
COM REPRESENTAR LA PROFUNDITAT...


FIGURA I FONS